Innováció

KREATÍV ESZKÖZÖK, JÁTÉKOS MÓDSZEREK

 

 

Egy jól megválasztott stratégia fél siker az ismeretek elsajátításának rögös útján. Ha tudjuk, mely módszerek eredményesek, melyekkel tudjuk a leghatékonyabb eredményt elérni, akkor a tanulás sem lesz nehéz, kimerítő feladat, és sokkal hatékonyabban beoszthatjuk az időnket. Iskolás korban sok gyerek szembesül azzal, hogy rengeteg idejét felemészti egy-egy feleletre, dolgozatra való felkészülés.

A Játékos lépőkövek önfejlesztő munkafüzet-sorozat második részében a szerző további lépőköveket tesz le a 8–16 éves korú gyerekekkel közösen tanulási módszertáruk bővítése érdekében. Napjainkban nemcsak a tanulási motiváció, organizáció (1. munkafüzet) fontos, hanem az olvasás-, jegyzetelés- és tanulástechnikai eljárások, figyelemfejlesztő feladatok is szükségesek a tananyagok produktív feldolgozásához.

A gyermekek differenciált fejlesztése a már jól ismert módon, egyéni válaszutakat keresve (labirintus-módszerrel), feladatokon belüli korosztályos bontással történik. A szakórákon lassabban haladók ezek segítségével új lendületet kaphatnak, az átlag feletti képességekkel rendelkezők pedig tovább szárnyalhatnak.

A szerző, Kozsánné Tóth Marianna, kutató-fejlesztő tevékenységének köszönhető a Kozsán-módszer kidolgozása, amely a tehetségfejlesztés területéhez kapcsolható, de eredményei értékesek és jól alkalmazhatók a tanulás minden területén.

Móra Edu

https://mora.hu/konyv/kreativ-eszkozok-jatekos-modszerek-onfejleszto-munkafuzet/

Interaktív tanulásmódszertan

Útmutató a hatékony és örömteli tanuláshoz

Z

komplex, motivációs alapú tanulásmódszertan, egyénített feladatokkal

Z

mindenki a saját arculatára fejleszti a munkafüzetet

Z

tematikus felépítés, labirintus-módszer, saját sorrend, saját ütemezés

Z

játékosság, interaktivitás, bemérés, önellenőrzés, stressz-kezelés

Tanulás…(ön) Fejlesztés?!

„Én veszem fel-én viszem át-én teszem le, tehát én döntöm el, miből építkezem!”

Szeretné növelni gyermeke tanulási hatékonyságát, motivációját új ismeretek megszerzésére egy tréning, illetve a hozzá tartozó munkafüzet segítségével?

Válassza tanulási önismeret csomagunkat!

23 lépőkő online megoldási támogatással!