A “tanulási önismeret-program” felépítése

 

0. fázis: tanulásdiagnosztikai kérdőív kitöltése tanulásfejlesztő programon keresztül, a kapott eredmények közös értékelése, a közös munka ütemének megtervezése, tanulótípusok megismerése, agyféltekék működése, „hídteremtés”

1. fázis: egyéni munka: organizáció-tanulási környezet áttekintése, minőségi háttérszervezés és a tudatos tervezés technikájának elsajátítása, (csoport esetén kooperatív munkában) az ideális tanulási környezet „megteremtése”, optimális időbeosztás az életben és a tanulásban egyaránt

2. fázis: kiscsoportos fejlesztésben a tanulás első szakaszának vizsgálata: a bejövő információk befogadásának módjai, írott, hallott szöveg feldolgozása, címszavas jegyzetelés, olvasástechnikai fejlesztések

3. fázis: kiscsoportos közös munka: az írott vagy hallott tananyag feldolgozásának lehetséges módjai pl.: kulcsszavas jegyzetelés, mozaikszó-alkotás, kódolás-dekódolás, “Mit kérdeznek a tanárok?”, „Mi van a jó puskán?” (direkt és indirekt információk szűrése), ábrák, táblázatok készítése és értelmezése, gondolat-térképek

4. fázis: kiscsoportos munka: kimeneti fázis, felelés, dolgozatírás, verbális és nem verbális jegyek tudatos kezelése, sikeres önmeghatározás

5. fázis: vizsgaszorongás kezelése

6. fázis: szemtorna (a monitor, telefonkijelző káros hatásainak csökkentése)

7. fázis: egyéni munka: rendszeres önellenőrzés a nyitómérés segítségével, közös munka értékelése, a kontroll-találkozók megszervezése, nyomkövetés egyéni megbeszélés alapján

A tervezett programok időpontjai

 

 

Igény szerint 2023.12.31-ig folyamatosan

Induló csoportlétszám: 4-6 fő/csoport