Horváth Henriettről

bővebben

Horváth Henriett

Jómagam amatőr képzőművész vagyok, 24 éve pedagógus, kiemelten fontos volt mindig számomra az emberi psziché. Sok pedagógiai és pszichológiai tapasztalattal rendelkezem. Azt mindenképpen meg kell említenem, hogy ez nem orvosi jellegű tevékenység, attól nagyon távol áll. Itt az alkotás áll a középpontban és ezen eszközökkel segít, a művészi folyamatokkal old.

művészetterápiai betekintő

Radnóti Miklós: Július


Düh csikarja fenn a felhőt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
mezétlábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestű hőség ül a
fényesarcú fák felett.

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára”

/Jankovics Marcell: 3+1 A négy évszak szimbolikája, Csokonai Kiadó 2008. 55-57old. részlet/

„Őseleme szerint tüzes évszak. Tüzes, mint egy ereje teljében lévő férfiú vagy egy „tűzről patttant „menyecske. A tűz elem száraz és meleg, mint a nyár. A nyár a Nap uralma alatt áll, a nyári Nap maga a férfias tűz, ezért a tüzet- szemben az „alsó” vizekkel- a felső éggel társították. De ebben az is benne van, hogy a tűz és a víz együtt teremtenek életet a nyárban. Ezért a tűz és a víz nem csupán ellentétei egymásnak, hanem össze is tartoznak, egymásból lesznek. Eleink akik a vízparton, de leginkább is víz közelben éltek, úgy látták, hogy az égi tűz, a Nap a vízből kél és a vízben szentül el. A tavasztól őszig tartó időszak, amikor az állatok párzanak, és a növény is megtermékenyül, a Nap és a Föld nászával írható le, a téli föld a beléje vetett maggal terhes asszonyhoz hasonlítható. Az előbbiben a férfinak van szerepe, az utóbbiban nincs. Végül tűz víz vonatkozásában: szerelmi téren a Nap és a tűz alkalmasabb jelkép a férfi jellemzésére, míg a nő szerelme inkább „vizes holdas”: lágyabb, oldottabb.

A Nap heve közös célért lobog, a nyár tél feletti győzelmét szolgálja. Héraklész többféleképpen is megörökített tette, melynek során oroszlán bőrbe öltözötten legyőz egy, vagy egy egész csorda bikát, erről szól, ő maga a tüzes nyár, ellenfele a télvíz megtestesítője.”

„Július az év hetedik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. A római naptárban kezdetben ez az ötödik hónap volt. Az aratás hónapja. Az aratást kalapemeléssel, imádsággal, fohászkodással kezdték. A 14. századtól a római katolikus egyház e napon emlékezik meg Szűz Máriáról, aki a Keresztelő Szent János édesanyjánál tett látogatást.
Boldogasszony a várandós anyák, a szegények, a szükségben szenvedők és a halottak oltalmazója. Magyarországon e nap az aratás kezdőnapja. A Sarlós Boldogasszony nap elnevezést azért kapta, mert régen az asszonyok az aratást sarlóval végezték. Eredetileg a neve quintilis volt, merthogy a márciussal kezdődő régi római kalendáriumban ez az ötödik hónap volt, majd i.e. 44-ben Marcus Antonius hízelgő javaslatára nevezték el júliusnak, Julius Caesarról, aki e hónap 12. napján született. A 18. századi nyelvújítók elnevezése szerint a július: halászonos.  A népi kalendárium Szent Jakab havának, nyár hónak, áldás havának is nevezi. A teljes érettség ideje, addigra minden beérik (virágok, gyümölcsök, gabona). Július folyamán a Nap az állatöv csillagképei közül az Ikrek csillagképből a Rák csillagképbe lép.”

/Hamann, B. (1998) A tizenkét archetípus. Budapest, Bioenergetic Kft./

Archetípusa: Rák, mély lélek szimbóluma, a végtelenséget hordozza magában.

„A víz elemhez kapcsolódó állat. A rák hozza fel a földet a víz mélyéről. A rák ollói vagy két spirál, amelyek a felkelő és a lenyugvó Napot szimbolizálják. A Rák úgy szívja magába a külvilág ingereit, mint szivacs a vizet, és ez vezethet belső gazdagsághoz, de túlterheltséghez is. Az állatövi jegyek közül a Ráknak van a legnagyobb hajlama arra, hogy azonosítsa magát a külvilággal. Jellegzetessége az anyai minőségű befogadó, passzív időszak, amikor a víz elem kerül újra előtérbe, mint az érzelmek, lélek, változni tudás jelképe. A gyermekvállalásra érett nőt szimbolizálja. A teljes érettség ideje. Eleme a VÍZ egyik fő jellegzetessége az ÁRAMLÁS. Ha érzelmeink nem áramolnak, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valahol útközben kicsit befagytunk, megdermedt valami a rendszerünkben. Ezek a blokkok természetesek, és a lényünk védelmi rendszeréhez tartoznak. Kicsit olyan, mintha az áramkör szétkapcsolna, mert túlterhelődött. A lekapcsolás jelei a fáradtság, a közöny, vagy akár a depresszió. Ne ijedjünk meg ezektől, mert ilyenkor érzelmeink búvópatakként az alvilágunkban csordogálnak, tisztulnak és összegyűlnek tudattalanunk sötétjében. Ebben az időszakban érdemes tényleg megpihennünk, és hagynunk, hogy ez a folyamat magától menjen.”

Szimbóluma: a kalász, az aratás, és a mag.

Bolygója: Hold /lélek, érzelmek, születés-halál ciklikussága, termékenység, anyaság/

Pszichológiai értelemben, július hónapban az érettséget, a teljességet éljük meg. Érettség a felelősségteljes életre. Pártalálás, hivatás megtalálásának időszaka.

/Hamann, B. (1998) A tizenkét archetípus. Budapest, Bioenergetic Kft./

Életúton az ifjúkort jelenti. Tünetileg a túláradó érzelmek jellemzik.

„Az alkotó ember„

„Aki hozzá tud férni a tudattalan mélyén rejlő teremtő forráshoz, az fel tudja használni azt muzsikaként, festőként, költőként vagy legtágabb értelemben vett művészként. Itt a művészet azonban nem a tudásból származik. Inkább az inspiráció, intuició, ami számít, inkább a jobb, mint a bal agyfélteke. A Rák jellegű ember nyelve is más, mint az, amellyel például az Ikreknél találkoztunk. A Ráknál nem az intellektus, az elemzés, az ész a fontos; ők a képek nyelvét használják, ahogyan az az álmokban, a mesékben és a mítoszokban fordul elő. A mesék segítségével önmagukat lelkileg ismét elevenné tehetik, és ezt az elevenséget, az életnek ezt a vizét, ezt a fajta bölcsességet közvetíthetik mások felé is.” /Claus Riemann: Mélyforrás Budapest, 2004 Bioenergetic Kft. 78.old./

média megjelenések

 

Debreceni Akadémiai Bizottság

2010-08-04